Monthly Archives: February 2018

ATOMİK KUVVET MİKROSKOPLARI (AFM)

high resolution AFM image

Bu konu başlığına geldiğinize göre atomik kuvvet mikroskobunu ya da daha yaygın adıyla AFM’yi daha önce duydunuz. Peki nedir bu atomik kuvvet mikroskobu ve neden daha çok AFM olarak anılır? Nasıl çalışır ve neden böyle bir teknolojiye ihtiyacımız var? Atomik kuvvet mikroskobu adını çalışma prensibinden almaktadır. Çok sivriltilmiş bir uca sahip bir iğnemiz olduğunu düşünün. […]

Continue Reading...

ATV Avrupa Kanalında Yayınlanan Röportajımız

ATV Avrupa kanalında geliştirdiğimiz atomik kuvvet mikroskobu hakkındaki yayınlanan röportajımız.

Continue Reading...